Αντιδράσεις σε δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών από ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΔΙ, ΑΣΔΥΚ, ΠΟΕΔ

Θέτουν θέμα ίσης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους εργαζόμενους

Νέο «μέτωπο» στον Τομέα της Υγείας άνοιξε με τους δημοσίους υπαλλήλους να αντιδρούν στις αποκοπές που θα έχουν από την 1η Μαρτίου για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Αιτία, είναι οι διπλές αποκοπές που θα έχουν για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

 Ειδικότερα, οι δημόσιοι υπάλληλοι διαμαρτύρονται γιατί από την 1η Μαρτίου 2019 θα ξεκινήσει να αποκόπτεται από το μισθό όλων των μισθωτών, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων υπαλλήλων ποσοστό 1,7% από τον μισθό τους για το ΓΕΣΥ, ενώ παράλληλα, θα συνεχίζει να αποκόπτεται επιπλέον ποσοστό 1,5% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το οποίο καταβάλλουν σήμερα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

 Τις αντιδράσεις πυροδότησαν δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη στο ΡΙΚ, ότι τον πρώτο χρόνo εφαρμογής του ΓεΣΥ, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εισφέρουν περισσότερα για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, από ό,τι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, δηλαδή 3,2% αντί 1,7%.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ακόμη ότι από το 2020, όλοι οι εργαζόμενοι θα εισφέρουν για το ΓεΣΥ, το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 2,6%.

Με ανακοινώσεις τους, οι συντεχνίες των Δημοσίων Υπαλλήλων, των Κυβερνητικών Ιατρών και των Νοσηλευτών υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την επιβολή πρόσθετης συνεισφοράς και προειδοποιούν με λήψη μέτρων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΣΥΚΙ ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη πρακτική παραγνωρίζει εργασιακά θέσμια αφού ετσιθελικά αφαιρεί εργασιακά κεκτημένα από εργαζόμενους.

Σε ανακοίνωση η ΠΑΣΥΚΙ εκφράζει έκπληξη για τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών σε μεσημβρινή εκπομπή της 10ης Ιανουαρίου, που αφορούν το ύψος των αποκοπών που θα καταβάλλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ώστε να καταστούν δικαιούχοι στη φάση της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του Γενικού Συστήματος Υγείας.
 
Η συντεχνία θεωρεί ότι «οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποδεικνύουν την προχειρότητα με την οποία προσεγγίζονται σημαντικότατοι παράμετροι σε σχέση με τον σχεδιασμό και εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπως οι αποκοπές, καθώς και του τρόπου που λαμβάνουμε ή/και ενημερωνόμαστε για τέτοιου είδους θέματα για τα οποία έχουμε υποβάλει σχετικά ερωτήματα».
 
Η ΠΑΣΥΚΙ καλεί τον Υπουργό «να εξηγήσει την αντίληψη που έχει καταθέσει ότι τα τελευταία χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι κατέβαλαν μειωμένες εισφορές καθώς και την πρόταση του μία ομάδα πληθυσμού να καταβάλλει αυξημένες εισφορές έστω και για την περίοδο ενός χρόνου».

Όπως υπενθυμίζει η συντεχνία, οι κυβερνητικοί υπάλληλοι δικαιούνταν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από καταβολής την Δημοκρατίας και η αποκοπή του 1.5%  έχει γίνει αποδεκτή από τις συντεχνίες στα πλαίσια αλληλεγγύης κατά την περίοδο του μνημονίου.
 
«Η συγκεκριμένη πρακτική παραγνωρίζει εργασιακά θέσμια αφού ετσιθελικά αφαιρεί εργασιακά κεκτημένα από εργαζόμενους. Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. δεν μπορεί να συναινέσει επί της συγκεκριμένης τοποθέτησης και προς τούτου έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΑΣΥΔΥ

Η ΠΑΣΥΔΥ σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι  δεν πρόκειται να δεχθεί την επιβολή οποιασδήποτε πρόσθετης συνεισφοράς των εν ενεργεία και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και μελών της αστυνομικής δύναμης και του Κυπριακού Στρατού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Καλεί ταυτόχρονα τον Υπουργό να προχωρήσει άμεσα σε κατάργηση του Κανονισμού 3Α, που εκδόθηκε δυνάμει του περί Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρυθμίσεις και Τέλη) Νόμου του 1978 και 2000, με τον οποίο επιβλήθηκε η υποχρεωτική συνεισφορά ποσοστού 1,5%.

 Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούν τα Συλλογικά Σώματα της Οργάνωσης για λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων αντίδρασης.

  Ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι αμφισβήτησε τη νομιμότητα της υποχρεωτικής συνεισφοράς του 1,5%, θα αμφισβητήσει δε και τη νομιμότητα της συνεισφοράς του 1,7% που προβλέπει ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Εκφράζει την έκπληξή της για τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά τη συνεισφορά των εν ενεργεία και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και μελών της αστυνομικής δύναμης και του Κυπριακού Στρατού, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και του υπενθυμίζει ότι με σειρά προσφυγών που έχουν καταχωρηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2013, αμφισβήτησε τη νομιμότητα της κατάργησης του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Επιπλέον, αναφέρει πως απέφυγε οποιεσδήποτε δυναμικές κινητοποιήσεις για την αυθαίρετη επιβολή του 1,5%, εν αναμονή της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου.

Η ΑΣΔΥΚ ΖΗΤΑ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για το θέμα, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών και Υγείας, ζητώντας ίση μεταχείριση των εργαζομένων, σχετικά με τις αποκοπές των Δημοσίων Υπαλλήλων, για το ΓεΣΥ και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

 Όπως αναφέρει «σε αυτή την περίπτωση, οι αποκοπές για το ΓεΣΥ και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από τους Δημόσιους Υπαλλήλους θα είναι οι ψηλότερες από κάθε άλλη ομάδα, περιλαμβανομένων και των εργοδοτών, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο συνθήκες άνισης μεταχείρισης», για να προσθέσει ότι «το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας».

 Η ΑΣΔΥΚ ζητά από τους δύο Υπουργούς όπως εξετάσουν άμεσα το θέμα της πληρωμής εισφορών των Δημοσίων Υπαλλήλων για το ΓεΣΥ και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, έτσι ώστε αυτή να συνάδει με τις εισφορές των υπόλοιπων εργαζομένων.

 

Σημειώνεται ότι η επιστολή της ΑΣΔΥΚ έχει κοινοποιηθεί στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Υγείας, Νομικών, και Εργασίας.

 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το ζήτημα σχολίασε και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού, στο πλαίσιο των δηλώσεων του για τα αποτελέσματα της ΜΕΠΕΥ σημειώνοντας πως υπάρχει εντονότατος προβληματισμός στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, για το θέμα.

 Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ Χάρης Χαραλάμπους: «Το θέμα των εισφορών του ΓεΣΥ 1,7% από 1η Μαρτίου, αν καταφέρουν να λειτουργήσει ΓεΣΥ και της παράλληλης αποκοπής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1,5% που ισχύει σήμερα, ασφαλώς και δεν πρόκειται να αποδεχτούμε να λειτουργήσουν προσθετικά.

 Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις έθεσαν το θέμα στον Γ. Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών στη συνεδρία της ΜΕΠΕΥ και ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεχτή η διπλή συνεισφορά.

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top