• Το Κοινοβούλιο προωθεί σταθερά τη θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής που λαμβάνει υπόψη τόσο το συμφέρον για τη δημόσια υγεία όσο και τις βιομηχανικές πτυχές

Δεδομένου ότι η ΕΕ χάνει έδαφος όσον αφορά τη φαρμακευτική καινοτομία, χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και ανάπτυξη για την παραγωγή ασφαλών, καινοτόμων και προσβάσιμων φαρμάκων, τονίζει, μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής του Σ.Κ. ΕΔΕΚ κ. Δημήτρης Παπαδάκης, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο του «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ».

Παραθέτουμε στη συνέχεια τις απαντήσεις του κ. Δημ. Παπαδάκη:

  • Σε ποια θέματα στον Τομέα της Υγείας και γενικότερα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψηςδώσατε προτεραιότητα στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τη λήγουσα πενταετία;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Οι κοινοβουλευτικές μου δραστηριότητες επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα των Επιτροπών στις οποίες είμαι μέλος (Εξωτερικών Υποθέσεων, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τρομοκρατίας και Αναφορών). Ωστόσο μπορώ να ξεχωρίσω κάποιες δράσεις στον τομέα της Υγείας.

Πρώτον, υπήρξα σκιώδης εισηγητής, εκ μέρους της Επιτροπής Αναφορών, της γνωμοδότησης σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα. Κάθε χρόνο σημειώνονται 25.000 θάνατοι στην ΕΕ λόγω της έλλειψης δραστικών αντιβιοτικών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν υποβάλει αναφορές σχετικά με την ανεπαρκή διανομή φαρμάκων, τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στη φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες εμπορίας και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των φαρμακευτικών προϊόντων. Στη γνωμοδότηση επεσήμανα τα βασικά εμπόδια στην πρόσβαση στα φάρμακα όπως η έλλειψη προσιτότητας και προσβασιμότητας των φαρμάκων, οι δημοσιονομικές περικοπές που απορρέουν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η υψηλή τιμή των φαρμάκων και τα μονοπώλια μεγάλων εταιρειών στην αγορά.

Θα πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα γενόσημα φάρμακα ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστεί η παραποίηση και παράνομη διακίνηση φαρμάκων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ΕΕ χάνει έδαφος όσον αφορά τη φαρμακευτική καινοτομία, τόνισα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα & ανάπτυξη για την παραγωγή ασφαλών, καινοτόμων και προσβάσιμων φαρμάκων.

Δεύτερον, έχω καταθέσει σωρεία γραπτών ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ευρύτερα θέματα υγείας, όπως τα κρούσματα ιλαράς στην Ευρώπη, η παιδική παχυσαρκία, τα ναρκωτικά, οι καρκινογόνες  ουσίες σε καταναλωτικά προϊόντα,τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Η πιο πρόσφατη αφορούσε την έξαρση του ιού της γρίπης Α στην Ευρώπη όπου έθιξα την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, όπως εκστρατείες ενημέρωσης για τον εμβολιασμό καθώς και αντιμετώπιση της έλλειψης των εμβολίων που παρατηρείται σε κάποια κράτη-μέλη.

  • Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώριαεπαυξημένων υποβοηθητικών δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου ή και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στον ευρύτερο τομέα της υγείας που έχουμε ενώπιον μας ως κράτος και ως κοινωνία;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Αν και είναι τα κράτη μέλη που έχουν την κύρια ευθύνη για την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης, ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου ως αρμόδιου για τη λήψη αποφάσεων οργάνου (το οποίο συναποφασίζει με το Συμβούλιο) έχει ενισχυθεί όσον αφορά τα θέματα υγείας. Εξίσου έχει βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή δρομολογεί νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα τελευταία χρόνια, τα θεσμικά όργανα έχουν εστιάσει σε τρεις παραμέτρους με άμεσο αντίκτυπο στις πολιτικές δημόσιας υγείας: ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου, ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας ταχείας αντίδρασης- ιδίως αν ληφθούν υπόψη η απειλή της βιοτρομοκρατίας και οι πιθανότητες εκδήλωσης παγκοσμίων επιδημιών- και ανάγκη καλύτερου συντονισμού της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών.

Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες επηρεάζουν την υγεία, είτε πρόκειται για τη διατροφική επισήμανση στα τρόφιμα, είτε για έρευνα για νέες θεραπείες για τον καρκίνο είτε για δωρεές  οργάνων σε διασυνοριακό επίπεδο. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προωθεί σταθερά τη θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής για τα φάρμακα που λαμβάνει υπόψη τόσο το συμφέρον για τη δημόσια υγεία όσο και τις βιομηχανικές πτυχές.

Γίνεται εξαιρετική δουλειά μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία είναι υπεύθυνη για περισσότερο από το ένα τρίτο της νομοθετικής δραστηριότητας του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή υιοθετεί πλήθος εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων για θέματα όπως η στρατηγική της ΕΕ σε θέματα υγείας, η βιοτεχνολογία συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης κυττάρων, ιστών και οργάνων, οι κίνδυνοι από τις ακτινοβολίες, οι σπάνιες νόσοι και άλλα.

Υπάρχουν πάντα περιθώρια περαιτέρω δράσεων κάτι που εξετάζει και η ειδική ομάδα εργασίας για την υγεία εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι όμως πολύ θετικό ότι η ΕΕ έχει  θέσει με επιτυχία σε εφαρμογή μια συνολική πολιτική μέσω της στρατηγικής «Μαζί για την υγεία», αλλά και του Τρίτου Κοινοτικού Προγράμματος δράσης «Υγεία για την Ανάπτυξη» για την περίοδο 2014-2020, που αποτελεί τμήμα της συνολικότερης στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

______________________________________

  • Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΗ ΛΤΔ. * Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της εταιρείας που εκδίδει τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π. με αναφορά στην πηγή: www.iatrikostypos.com.cy / www.Healthtodaylife.com * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π.

 

 

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top