1 Είμαι δικαιούχος του ΓεΣΥ;

Δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και εμπίπτουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Κύπριοι πολίτες
  • Ευρωπαίοι πολίτες που εργάζονται ή έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας
  • Πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα μόνιμης διαμονής ή δικαίωμα ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας
  • Τα μέλη της οικογένειας των πιο πάνω κατηγοριών
  • Πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής

προστασίας

2 Πώς θα παίρνω υπηρεσίες από το ΓεΣΥ;

Για να μπορείτε να λαμβάνετε υπηρεσίες φροντίδας υγείας από το ΓεΣΥ πρέπει να εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και κατόπιν να εγγραφείτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

3 Με ποιους τρόπους μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ;

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, είναι απαραίτητο να είστε καταχωρημένοι είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης ή / και στο Αρχείο των Υπηρεσιών  Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής, με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

Αυτοπροσώπως: Μπορείτε να εγγραφείτε δημιουργώντας τον δικό σας λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στον αριθμό 5.

Μέσω τρίτων προσώπων: Αν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω τρίτων προσώπων, τα οποία διαθέτουν ήδη ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία γίνεται με τη συγκατάθεση σας.

Μέσω του προσωπικού σας ιατρού: Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό της επιλογής σας που συμμετέχει στο ΓεΣΥ. Μπορείτε να ενημερώνεστε για το ποιοι προσωπικοί ιατροί συμμετέχουν στο ΓεΣΥ μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy) ή καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στον αριθμό 17000. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει το ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής στο Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους σας.

4 Πώς εγγράφονται στο Μητρώο  Δικαιούχων του ΓεΣΥ  τα μέλη της οικογένειας;

Για κάθε άτομο πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό αίτημα εγγραφής στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Από το λογαριασμό χρήστη σας στην Πύλη Δικαιούχων μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αιτημάτων εγγραφής στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ για όλα τα μέλη της οικογένειάς σας, επιλέγοντας «Διαχείριση Αιτημάτων Εγγραφής» και στη συνέχεια υποβάλλοντας ένα νέο αίτημα εγγραφής ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Για τα παιδιά με κυπριακή υπηκοότητα, εάν ο γονέας είναι εγγεγραμμένος πριν από το παιδί, κατά τη διάρκεια της εγγραφής του παιδιού θα εμφανίζονται τα στοιχεία του. Αν το παιδί είναι εγγεγραμμένο πρώτο, οι γονικές λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν αυτόματα στο αρχείο του παιδιού μόλις εγγραφεί ο γονέας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για τα παιδιά που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, είναι σημαντικό ο γονέας να εγγραφεί πριν από το παιδί. Με τον τρόπο αυτό, όταν ο γονέας υποβάλει αίτημα εγγραφής για το παιδί του μπορεί να αναζητήσει τα στοιχεία του και, μόλις ανακτηθούν, θα εμφανιστούν στο αρχείο του παιδιού. Διαφορετικά, εάν το παιδί είναι εγγεγραμμένο πρώτα και ο γονέας αργότερα, οι γονικές λεπτομέρειες μπορούν να εισαχθούν μόνο από τον προσωπικό ιατρό του παιδιού.

5 Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού;

Το αίτημα για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων με τέσσερα πολύ απλά βήματα, ως εξής:

ΒΗΜΑ 1ο : Δημιουργία λογαριασμού χρήστη: Μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy), δημιουργείτε ηλεκτρονικό λογαριασμό και στη συνέχεια τον ενεργοποιείτε μέσω e-mail που θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσετε.

ΒΗΜΑ 2ο  : Σύνδεση στην Πύλη Δικαιούχων & Εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ:

Αφού συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού χρήστη που δημιουργήσατε, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη προχωρήστε στην εγγραφή σας στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, συμπληρώνοντας τα δημογραφικά σας στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ).

Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της Πύλης Δικαιούχων ότι η διαδικασία εγγραφής σας στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

ΒΗΜΑ 3ο : Αναζήτηση και επιλογή προσωπικού ιατρού:

Αφού εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων και έχετε πρόσβαση στην Πύλη Δικαιούχων μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής σας, τον οποίο θα εντοπίσετε μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης στο σύστημα. Εφόσον ο προσωπικός ιατρός αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, θα ειδοποιηθείτε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της Πύλης Δικαιούχων.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού μπορεί να γίνει μέσω επίσκεψης σας σε προσωπικό ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ, στον κατάλογο του οποίου επιθυμείτε να εγγραφείτε. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα σας αναζητήσει ηλεκτρονικά στο Μητρώο Δικαιούχων και αφού σας εντοπίσει θα σας εγγράψει στον κατάλογο του.

ΒΗΜΑ 4Ο : Ολοκλήρωση διαδικασίας και επίσκεψη σε προσωπικό ιατρό: Η διαδικασία εγγραφής σας στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ολοκληρώνεται αφού εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ (Βήμα 2), και ακολούθως σε κατάλογο προσωπικού ιατρού (Βήμα 3). Στη συνέχεια και κατά την πρώτη επίσκεψη στον προσωπικό σας ιατρό, θα σας ζητηθεί να επιδείξετε κάποιο έντυπο ταυτοποίησης (π.χ. ταυτότητα), κάτι που είναι απαραίτητο σε κάθε επίσκεψή σας σε συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας και θα σας ζητηθεί επίσης να υπογράψετε από κοινού με τον προσωπικό σας ιατρό το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ».

6 Ηλεκτρονική πρόσβαση στο αρχείο δικαιούχου σας μέσω της Πύλης Δικαιούχων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της Πύλης Δικαιούχων στο αρχείο δικαιούχου σας, το οποίο περιλαμβάνει τα δημογραφικά σας στοιχεία, το ιατρικό σας προφίλ και το ιατρικό ιστορικό σας, θα πρέπει να το συνδέσετε με το λογαριασμό χρήστη σας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που έχετε ανήλικα παιδιά, θα αποκτήσετε αυτόματα πρόσβαση και στα αρχεία των παιδιών σας μέσω της ίδιας διαδικασίας.

Για να συνδέσετε το αρχείο δικαιούχου σας με το λογαριασμό χρήστη σας θα πρέπει να διαθέτετε δύο κωδικούς επαλήθευσης. Θα πρέπει να ζητήσετε από τον προσωπικό ιατρό σας να σας παραδώσει σε έντυπη μορφή τον «Κωδικό Επαλήθευσης 1», ο οποίος είναι ο ένας από τους δυο κωδικούς επαλήθευσης που απαιτούνται για

να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο δικαιούχου σας.

Στη συνέχεια, ο δεύτερος απαιτούμενος κωδικός θα σταλεί αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ. Αφού βεβαιωθείτε ότι κατέχετε και τους δύο απαιτούμενους κωδικούς, θα πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό χρήστη σας στην Πύλη Δικαιούχων, να εντοπίσετε και να επιλέξετε τον σύνδεσμο «ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΑΣ», να εισαγάγετε τους 2 κωδικούς επαλήθευσης στα αντίστοιχα πεδία και να επιλέξετε το «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

 

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top