-Μέχρι και €53.136 για τους προσωπικούς γιατρούς και €32.000 για τους παιδιάτρους
-Επιπρόσθετα €6000 ετησίως για γιατρούς που εργάζονται σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
Οι προσωπικοί γιατροί του δημοσίου για ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέχρι και €53.136 επιπρόσθετα του ετήσιου μισθού τους ενώ οι παιδίατροι του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), θα έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν το ετήσιο εισόδημα τους μέχρι και κατά €32.000 εάν εγγράψουν στον κατάλογο τους τον απαραίτητο αριθμό δικαιούχων του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).
Μετά από αρκετή διαβούλευση και τροποποιήσεις το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σε συνεδρία του στις 29 Ιουλίου 2019, την τελική πρόταση του ΟΚΥπΥ η οποία περιλαμβάνει αυξημένα ποσά σε σχέση με τα όσα είχαν προταθεί στις Συντεχνίες των γιατρών πριν από τρεις περίπου εβδομάδες.
Τα ποσά αυτά, θα παραχωρούνται στους γιατρούς ανεξάρτητα του ετήσιου μισθού τους και για τους γιατρούς οι οποίοι εργάζονται ή θα εργάζονται σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές η απόφαση του Υπουργικού προνοεί επιπλέον επίδομα το οποίο θα φθάνει τις €6.000 ετησίως δηλαδή €500 το μήνα. 
Το κονδύλι για την παραχώρηση των συγκεκριμένων κινήτρων προς τους γιατρούς περιλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ ο οποίος άρχισε παράλληλα να εισπράττει και από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω των δομών του στους δικαιούχους του ΓεΣΥ. 
Όπως αναφέρει στην απόφαση του Υπουργικού «στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ για τα έτος 2019 υπάρχει πρόνοια ποσού ύψους €5,2 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων το ποσό των €1,2 εκατ. αφορά την παροχή κινήτρων στους προσωπικούς γιατρούς στα πλαίσια της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ. 
Ο Οργανισμός έχει συμβληθεί με τον ΟΑΥ εγγράφοντας 116 προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων και 36 παιδίατρους οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν εγγράψει περίπου 120.000 δικαιούχους στους καταλόγους τους. Αυτό συνεπάγεται έσοδα ύψους €13 εκατομμυρίων ετησίως για τον ΟΚΥπΥ, εάν βεβαίως παραμείνει στους καταλόγους των γιατρών του ο συγκεκριμένος αριθμός δικαιούχων του Συστήματος.  
Ο υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, παρουσιάζοντας την πρόταση του η οποία εγκρίθηκε τελικά από το Υπουργικό Συμβούλιο, υποστήριξε ότι από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΓεΣΥ πέραν των 15 γιατρών του ΟΚΥπΥ έχουν παραιτηθεί και έχουν συμβληθεί ως ιδιώτες γιατροί, συμπαρασύροντας τους δικαιούχους στον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, η παραχώρηση των οικονομικών κινήτρων κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για να παραμείνουν οι γιατροί στον ΟΚΥπΥ όσο και για να συγκρατηθούν οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ στο δημόσιο και να μην χάσει ο Οργανισμός σημαντικά έσοδα. 
Το συγκεκριμένο σχέδιο παροχής κινήτρων, όπως έχει άλλωστε συμφωνηθεί μεταξύ ΟΚΥπΥ, Υπουργείου Υγείας και Συντεχνιών αναμένεται ότι θα επαναξιολογηθεί στη βάση των πραγματικών δεδομένων, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι το τέλος του 2019. 
Στην απόφαση του Υπουργικού περιλαμβάνονται και πρόνοιες οι οποίες αφορούν το ωράριο εργασίας τόσο των προσωπικών γιατρών για ενήλικες όσο και των παιδιάτρων. 
 Συγκεκριμένα, καθορίζεται ότι για τους προσωπικούς γιατρούς για ενήλικες και κατ' επέκταση για τα Κέντρα Υγείας του δημοσίου στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει συμπλεγματοποίηση για τις εργάσιμες ημέρες θα διατηρηθεί το ωράριο 7:30 – 19:30. Στα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας το ωράριο εργασίας παραμένει ως έχει. Τα ωράρια λειτουργίας θα τεθούν όμως υπό παρακολούθηση με σκοπό την αναθεώρηση τους στη βάση των δεδομένων όπως αυτά θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες. 
Για τους παιδιάτρους καθορίζεται ότι για το Μακάρειο Νοσοκομείο όπου θα παρέχεται κυρίως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας το ωράριο θα καλύπτει πρωί και απόγευμα ανάλογα με τη στελέχωση. 
 Για τα υπόλοιπα παιδιατρικά τμήματα των Επαρχιακών Νοσοκομείων, το ωράριο εργασίας θα καθορίζεται τοπικά από τον γενικό διευθυντή της Διεύθυνσης αφού συνεννοηθεί πρώτα με τον διευθυντή και τους γιατρούς του τμήματος.
 Σε ό, τι αφορά τους ειδικούς γιατρούς του δημοσίου, ο διάλογος μεταξύ Οργανισμού και Συντεχνιών για τα κίνητρα που θα τους παραχωρηθούν για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στους δικαιούχους του ΓεΣΥ έχει αρχίσει μόλις την περασμένη εβδομάδα.  
Κίνητρα ανάλογα
με τον αριθμό των δικαιούχων

Για τους παιδίατρους οι οποίοι προσφέρουν μόνο πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποφασίστηκε ότι: 
 - Από 0 μέχρι 300 παιδιά εγγεγραμμένα στον κατάλογό τους θα παραχωρείται ποσό €12,69 για κάθε εγγεγραμμένο παιδί.
- Από 301–500 παιδιά θα παραχωρείται €20,25 για κάθε εγγεγραμμένο παιδί.
- Από 501–1.200 παιδιά θα παραχωρείται το ποσό των €27 ανά εγγεγραμμένο παιδί στον κατάλογο του γιατρού. 
 Για τους παιδίατρους οι οποίοι προσφέρουν παράλληλα με την πρωτοβάθμια φροντίδα και υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης θα παραχωρείται: 
- Από 0–300 παιδιά εγγεγραμμένα στον κατάλογο ο γιατρός θα λαμβάνει €12,69 για κάθε παιδί.
- Από 301–500 παιδιά, ο γιατρός θα λαμβάνει €24,30 για κάθε παιδί. 
- Από 501–1.200 παιδιά ο γιατρός θα λαμβάνει €33,75 για κάθε παιδί που έχει εγγεγραμμένο στον κατάλογό του. 
 Δηλαδή, ένας παιδίατρος ο οποίος ασκεί μόνο πρωτοβάθμια φροντίδα θα μπορεί να λαμβάνει επιπρόσθετα του μισθού του κάθε χρόνο μέχρι και €26.710, ενώ ένας παιδίατρος που ασκεί ταυτόχρονα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας θα μπορεί να αυξήσει τα ετήσια εισοδήματά του μέχρι και κατά €32.234. 
 Σε περίπτωση που ο παιδίατρος εγγράψει στον κατάλογο του πέραν των 1.200 δικαιούχων, η αποζημίωση που θα λαμβάνει θα είναι ανάλογη με τον επιπρόσθετο αριθμό δικαιούχων επί του 25% του πραγματικού μέσου όρου αποζημίωσης από τον ΟΑΥ. 
 
Προσωπικοί γιατροί 
 - Από 0–500 δικαιούχους εγγεγραμμένους στον κατάλογο ο γιατρός θα λαμβάνει €10,05 ανά δικαιούχο. 
- Από 501–1.000 δικαιούχους ο γιατρός θα λαμβάνει €16,05 ανά δικαιούχο. 
- Από 1.001–2.500 ο γιατρός θα λαμβάνει €26,75 ανά δικαιούχο που έχει εγγεγραμμένο στον κατάλογό του. 
 Συνολικά ένας προσωπικός γιατρός του Δημοσίου θα μπορεί να αυξήσει το ετήσιο εισόδημα του μέχρι και κατά €53.136.

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top