Συνέντευξη με τον Δρ Ανδρέα Πολυνείκη, τέως πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής για το ΓεΣΥ και πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας των Προσωπικών - Οικογενειακών γιατρών. 

  • Η συνεχόμενη εκπαίδευση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να βελτιώνεται το Σύστημα, τόσο οργανωτικά και λειτουργικά όσο και σε επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Η Κύπρος θα μπορούσε να καταστεί κέντρο  και φάρος στην εκπαίδευση στους τομείς των ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων
  • Η πρώτη τρίμηνη αποτίμηση από την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας  (ΓεΣΥ), είναι επιτυχής και με θετικό πρόσημο

Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο στη βασική εκπαίδευση στην ιατρική και τα παραϊατρικά επαγγέλματα, με την ίδρυση Ιατρικών Σχολών και άλλων σχολών που σχετίζονται με τις επιστήμες της υγείας, διαπιστώνει σε συνέντευξη του στο περιοδικό «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ», ο Δρ Ανδρέας Πολυνείκης, τέως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για το ΓεΣΥ και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας των προσωπικών-οικογενειακών γιατρών. 

Ειδικότερα σε σχέση με το ΓεΣΥ τονίζει ότι η συνεχόμενη εκπαίδευση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να βελτιώνεται το σύστημα τόσο οργανωτικά και λειτουργικά όσο και σε επίπεδο ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες.

Ο Δρ Πολυνείκης εκφράζει επίσης την εκτίμηση ότι η Κύπρος θα μπορούσε να καταστεί κέντρο  και φάρος στην εκπαίδευση γιατί την βοηθά η γεωγραφική της θέση και η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στον τομέα αυτό

Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Δρ Πολυνείκη.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Δρ Ανδρέα Πολυνείκη στο περιοδικό μας:

  • Αγαπητέ Δρ Ανδρέα Πολυνείκη είστε από τους ανθρώπους, με όλες σας τις ιδιότητες, η σφραγίδα των οποίων υπάρχει σ’ αυτό που λένε ότι είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή μετά την ανεξαρτησία, το ΓεΣΥ. Θα θέλαμε αρχικά την αποτίμηση σας για τους πρώτους μήνες της εφαρμογής του Συστήματος.

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ:  Το ΓεΣΥ είναι μια πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο έργο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται στην πορεία εφαρμογής του, η οποία χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εφαρμόζεται η θεσμός του προσωπικού ιατρού με όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία του ΓεΣΥ για το θεσμό αυτό. Στην αρχή ξεκίνησε δειλά με μια υποβόσκουσα ανησυχία τι μπορεί να επιτευχθεί και τι όχι.

Η πρώτη τρίμηνη αποτίμηση κατά τη δική μου άποψη είναι επιτυχής και με θετικό πρόσημο. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται στην καθημερινότητα, αλλά θα φανούν στην πορεία. Τέτοια προβλήματα είναι, οι απαιτήσεις των ασθενών για να έχουν όλα τα είδη των αναλύσεων, των διαγνωστικών μέσων και όλων των παραπεμπτικών προς τις ειδικότητες. Υπάρχει στην πραγματικότητα μια μαζική ψύχωση που επηρεάζει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των δικαιούχων να ζητούν αδικαιολόγητα εξυπηρετήσεις που είναι αχρείαστες και στο τέλος θα ανεβάσουν το κόστος των υπηρεσιών.

Άλλο πρόβλημα είναι ότι πολλοί ασθενείς και είναι δικαίωμά τους, πηγαίνουν σε ειδικούς ιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ. Έχουν απαίτηση όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις να γίνονται μέσω του ΓεΣΥ, άσχετα αν πολλές από τις απαιτήσεις είναι αχρείαστες.

Στον τομέα του Φαρμάκου πιστεύω ότι υπάρχει πλειάδα φαρμάκων ίσως να είναι από τα λίγα συστήματα στον κόσμο που έχουν οι γιατροί τόσα φάρμακα στη διάθεσή τους. Αυτό το πράγμα έχει και τα μειονεκτήματα του, δεν είναι όμως του παρόντος να αναπτυχθούν.

Το ΓεΣΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

«ΠΕΛΑΤΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ …

  • Θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατότητες να υπάρξουν συμφωνίες ένταξης όλων στο ΓεΣΥ, χωρίς να ανατραπεί η φιλοσοφία και ο οικονομικός σχεδιασμός του;

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ:  Είμαι σίγουρος ότι είναι δυνατό να ενταχθούν όλοι οι προμηθευτές υπηρεσιών υγείας και κυρίως οι γιατροί στο σύστημα. Πρέπει όμως να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι το ΓεΣΥ δεν θα εξασφαλίζει σε κανένα «πελατεία».

Όταν λειτουργήσει στην ολότητά του θα υπάρχει ανταγωνισμός τόσο μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών όσο και μεταξύ ιδιωτών και δημόσιου τομέα.  Αν ο ΟΑΥ παραμείνει σταθερός και πειστικός τότε αργά ή γρήγορα όλοι οι γιατροί θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ γιατί είναι σίγουρο ότι θα μειωθεί κάθετα ο όγκος των εργασιών αυτών που θα παραμείνουν εκτός. Η φιλοσοφία πάνω στην οποία κτίστηκε το ΓεΣΥ δε μπορεί άλλο να αλλάξει γιατί τότε θα παρασύρει και πολλά άλλα δεδομένα που θα καταστρέψει το σύστημα.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Μέσα στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται στην Κύπρο στον Τομέα της Υγείας, ποια θεωρείτε ότι είναι η θέση της εκπαίδευσης στους συναφείς και παρεμφερείς τομείς της Υγείας

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ:  Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο τομείς. Τη βασική εκπαίδευση και τη συνεχόμενη εκπαίδευση. Σε σχέση με το ΓεΣΥ η συνεχόμενη εκπαίδευση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να βελτιώνεται το σύστημα τόσο οργανωτικά και λειτουργικά όσο και σε επίπεδο ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες.

Όσον αφορά τη βασική εκπαίδευση στην ιατρική και τα παραϊατρικά επαγγέλματα έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος με την ίδρυση Ιατρικών Σχολών και άλλων σχολών που σχετίζονται με τις επιστήμες της υγείας. Θέλει όμως μεγάλη προσοχή στη διαφύλαξη της ποιότητας των προσφερομένων προγραμμάτων και κυρίως αυτά να απευθύνονται και σε φοιτητές που να προέρχονται από το εξωτερικό.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Η λειτουργία Ιατρικών Σχολών και Σχολών παραϊατρικών επαγγελμάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, πέραν από την κάλυψη αναγκών των κυπριακών ιατρικών μονάδων, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ενός σχεδιασμού για μετατροπή της Κύπρου σε Περιφερειακό Κέντρο Υγείας, όπως κατά καιρούς ακούμε να λένε διάφοροι επαΐοντες; Θεωρείτε, ότι έχουν γίνει βήματα προόδου στον τομέα της έρευνας στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια;

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ:  Η Κύπρος θα μπορούσε να καταστεί κέντρο  και φάρος στην εκπαίδευση γιατί την βοηθά η γεωγραφική της θέση και η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στον τομέα αυτό.

Υπάρχουν ήδη εξαιρετικοί τέτοιοι πυρήνες όπως είναι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας,  χωρίς να υποτιμούνται  άλλοι φορείς. Η επέκταση και προέκταση της έρευνας και καινοτομίας θέλει σοβαρότητα, ανάπτυξη κουλτούρας και σωστών υποδομών.

ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

-Η λειτουργία του ΓεΣΥ θεωρείτε ότι προσφέρει ένα ακόμη κίνητρο στους νέους να ασχοληθούν με την επιστήμη της ιατρικής και τα παραϊατρικά ή συναφήή  επαγγέλματα;

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ:  Το ΓεΣΥ και πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) είναι ένας θεσμός που σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι τα χρήματα που ξοδεύονται στην υγεία αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των ασθενών.

Οι νέοι προτού αποφασίσουν τι θα σπουδάσουν θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά για τις ανάγκες που έχει η Κύπρος στους διάφορους τομείς, πόσοι σπουδάζουν ήδη σε κάθε τομέα, ποιες είναι οι πιθανότητες εργοδότησης μετά την αποπεράτωση των σπουδών και μετά να αποφασίσouν τι θέλουν. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να παράγουμε άνεργους επιστήμονες με όλες τις γνωστές συνέπειες. Επομένως η λειτουργία του ΓεΣΥ δεν αποτελεί κίνητρο για σπουδές στους τομείς της υγείας, αλλά μια αφορμή οι νέοι να προβληματιστούν για το μέλλον τους.

 

 

 

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top