• 40 χρόνια στην υπηρεσία του Τομέα της Υγείας στην Κύπρο
  • Ενεργή συμμετοχή και στα διεθνή ιατρικά δρώμενα της Αγγειολογίας και της Αγγειοχειρουργικής

Του Δρος Νίκου Αγγελίδη - MD, PhD, FRCS, FACA    

Προέδρου Αγγειολογικής Εταιρείας Κύπρου

Η Αγγειολογική Εταιρεία Κύπρου ιδρύθηκε στις 12 του Δεκέμβρη του 1979 με έδρα τη Λευκωσία. Με βάση το καταστατικό της  Μέλη της Εταιρείας ορίζονται τα ιδρυτικά  μέλη και οι εξασκούντες ιατροί την Αγγειολογία και την Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο κατά την 12η Δεκεμβρίου 1979. Νέα τακτικά μέλη, μετά την ίδρυση της Εταιρείας, μπορεί να εγγραφούν ιατροί κάτοχοι διπλώματος ειδίκευσης ή πιστοποιητικού μετεκπαίδευσης    στην Αγγειοχειρουργική και την Αγγειολογία.

Αμέσως μετά την ίδρυση της η Αγγειολογική Εταιρεία Κύπρου ανέλαβε την διοργάνωση ενός μεγάλου διεθνούς Συνεδρίου (First International Vascular Seminar), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία το 1981 με την οικονομική και την ουσιαστική συμπαράσταση του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Το Συνέδριο αυτό άφησε εποχή, από άποψη αριθμού και ποιότητος ξένων συνέδρων, θεματολογίας και οργανωτικής υποδομής  Αξίζει να αναφέρω ότι οι τελικές λεπτομέρειες, τις οποίες επεξεργάστηκαν και υλοποίησαν οι Γιώργος Γιωργής και Πατρήσια Οικονόμου του ΡΙΟ, περιλάμβαναν μέχρι και την έκδοση γραμματοσήμου, σχετικού με το Συνέδριο, με ημέρα πρώτης κυκλοφορίας την ημέρα έναρξης του Συνεδρίου! Και μιλούμε για μια εποχή όπου η οργάνωση μεγάλων Συνεδρίων στην Κύπρο ήταν πολύ περιορισμένη και πρωτόγνωρη.

Το Συνέδριο έδωσε στη συνέχεια την δυνατότητα στην Εταιρεία μας να κινηθεί στον διεθνή χώρο και να εξακολουθήσει έκτοτε να συμμετέχει ενεργά στα διεθνή ιατρικά δρώμενα της Αγγειολογίας και της Αγγειοχειρουργικής. Έτσι, εκπροσωπείται από τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Αγγειολογικής Εταιρείας, ενώ παράλληλα συνέβαλε ως ιδρυτικό μέλος, στην ίδρυση της Μεσογειακής Εταιρείας Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής (1989), ενώ προ δεκαετίας ο Πρόεδρος της Αγγειολογικής Εταιρείας Κύπρου Ν. Αγγελίδης έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Μεσογειακής Εταιρείας Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής, αξίωμα το οποίο διατηρεί.

Η Μεσογειακή Εταιρεία, από της ίδρυσης της, οργανώνει ανά έτος ένα διεθνές Συνέδριο σε προεπιλεγμένη χώρα της Μεσογείου, το οποίο έχει ως τώρα πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία τρις φορές και στη Κύπρο, στη Λεμεσό το 1996 -7ο Μεσογειακό, στη Πάφο το 2002 -12ο Μεσογειακό και στη Λευκωσία το 2007 -17ο Μεσογειακό. Το 29ο Μεσογειακό Συνέδριο της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί φέτος τον Νοέμβριο στο Ζάγκρεμπ Κροατίας.

Επίσης η Αγγειολογική Εταιρεία Κύπρου έχει οργανώσει το 17ο  Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής (EUROCHAP) το 2007, με μεγάλη επιτυχία.

Στενές εξ άλλου υπήρξαν ανέκαθεν οι σχέσεις της Κυπριακής με την  Ελληνική Εταιρεία Αγγειολογίας και με την Ελληνική Εταιρεία Αγγειοχειρουργικής ενώ η Κυπριακή συμμετοχή στα Ελλαδικά Συνέδρια με ανακοινώσεις υπήρξε πάντοτε αξιόλογη.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σε τοπικό επίπεδο, ο καθηγητής Π. Μπάλας και άλλοι κορυφαίοι Έλληνες αγγειοχειρουργοί έχουν δώσει διαλέξεις σε εσπερίδες ή Συνέδρια τα οποία οργάνωσε η Αγγειολογική Εταιρεία Κύπρου, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με ιατρικούς συλλόγους (Λεμεσού, Πάφου), και με άλλες κυπριακές ιατρικές Εταιρείες (Γυναικολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας). Στόχος των πιο πάνω Συνεδρίων ήταν η παρακολούθηση της εξέλιξης της Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής στο διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα με τη παρουσίαση και ανάλυση όλων των σύγχρονων μεθόδων ανοικτής και ενδο-αγγειακής χειρουργικής.

Σε τοπικό επίπεδο εξ άλλου, αξιόλογη υπήρξε η συμβολή της Εταιρείας μας στην πρόληψη της αρτηριοσκλήρωσης και την εξάλειψη των προδιαθεσικών παραγόντων της νόσου (κάπνισμα, υπερχοληστεριναιμία, διαβήτης, παχυσαρκία, υποκινητικότητα) με την έκδοση σχετικών φυλλαδίων και ανακοινώσεων, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Καρδιολογικό Ίδρυμα.

Σε ανάλογες γραμμές κινήθηκε μια έντονη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για τα άμεσα επακόλουθα της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και τα απώτερα επακόλουθα του μεταθρομβωτικού συνδρόμου, τα οποία πέραν των ιατρικών επιπτώσεων τους, ασκούν και επιπτώσεις επί της οικονομίας. Γενικά η πρόληψη αποτέλεσε πόλον, γύρω από τον οποίο περιστράφηκε η προσπάθεια της Εταιρείας μας. Σημαντικότερη όμως ήταν η συμβολή της στη δημιουργία ανεξαρτήτου Αγγειολογικού Εργαστηρίου και μετέπειτα τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας υπό την διεύθυνση μου το οποίο ανέλαβε την αντιμετώπιση τόσο των αγγειοχειρουργικών ασθενών όσο και την εξειδίκευση αγγειοχειρουργών.

Η Εταιρεία μας με επιστολές και υπομνήματα συνέβαλε στην αναγνώριση της Αγγειοχειρουργικής σαν ανεξάρτητης ειδικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και κατ’ επέκταση στο νησί μας, όπου θεσμοθετήθηκε δια νόμου η εξειδίκευση ιατρών στην Αγγειοχειρουργική στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Τούτο συνέτεινε στο να αυξηθεί ο αριθμός των αγγειοχειρουργών στη Κύπρο οι οποίοι αποφάσισαν τα τελευταία χρόνια, να διαμορφώσουν ξεχωριστή Εταιρεία Αγγειακής και ενδοαγγειακής Χειρουργικής με κύριο στόχο την προστασία της ειδικότητας και την ενεργό συμμετοχή της στα διαμορφωνόμενα σήμερα νέα δεδομένα στα πλαίσια του ΓΕΣΥ και του τρόπου εξάσκησης της ειδικότητας στη Κύπρο.

Η Αγγειολογική Εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί έχοντας ως μέλη άτομα τα οποία ασχολούνται με τα αγγεία, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των αγγειακών ασθενών είναι πολυθεματική και αφορά αγγειολόγους, αγγειοχειρουργούς, ακτινολόγους, αναισθησιολόγους και άλλους γιατρούς με εξειδίκευση στα αγγεία. Επομένως οι στόχοι της Εταιρείας είναι κατ’ εξοχή επιστημονικοί και ερευνητικοί, και αφορούν τόσο το στενό χώρο του νησιού μας όσο και τον διεθνή χώρο με τις δομές και τις διασυνδέσεις που έχει δημιουργήσει η Αγγειολογική Εταιρεία Κύπρου σαν μια από τις αρχαιότερες Εταιρείες του νησιού μας.     

­­­­­­­­­­­­­­______________________________________

  • Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΗ ΛΤΔ. * Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της εταιρείας που εκδίδει τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π. με αναφορά στην πηγή: www.iatrikostypos.com.cy / www.Healthtodaylife.com * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top